SML
In English -------------------------------------------------------------------------------------

Alla är tandtekniker

Idag är vi ett 20-tal anställda på SML. Alla är utbildade tandtekniker. Till vårt förfogande står den modernaste utrustning som finns att få. Våra tandtekniker har alla lång erfarenhet och uppdaterar fortlöpande sina kunskaper genom att delta i olika kurser. Vårt arbete är till övervägande del ett genuint hantverk. Man kan ha vilka maskiner som helst till sin hjälp, men i slutändan är det tandteknikerns yrkesskicklighet och sinne för färg och form som är avgörande. Den förmågan finns hos våra medarbetare.
STF -------------------------------------------------------------------------------------
SML Dentallaboratorium AB Tel: +46-31-166750 Fax: +46-31-165750 Bud mobil: 0720-171903