SML
In English -------------------------------------------------------------------------------------

Kunskap är lätt att bära

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Erfarenhetsutbyte, och närmare samarbete mellan labb och tandvårdspersonal, ger vinster i både effektivitet och kortare behandlingstider. Det eliminerar också missuppfattningar. Därför har vi satsat på en modern föreläsningssal, som ligger i direkt anslutning till vårt labb. Här kan vi förena både teori och praktik på ett effektivt och pedagogiskt sätt. Utbildningslokalerna ger oss möjlighet att arrangera föreläsningar och utbildningar för upp till 40 kursdeltagare.
STF -------------------------------------------------------------------------------------
SML Dentallaboratorium AB Tel: +46-31-166750 Fax: +46-31-165750 Bud mobil: 0720-171903